នាយករដ្ឋអូស្រ្តាលីមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិន​នៅប្រទេសកម្ពុជា
Breaking News

នាយករដ្ឋអូស្រ្តាលីមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិន​នៅប្រទេសកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្រ្តាលី Anthony Albanese មាន ប្រសាសន៍ ថា លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិនដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ។
កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថា ទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាមរបស់កម្ពុជា ។

ប្រភព ៖​

Australian Associated Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *