ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកម្ចីរហូតដល់ ១០លានដុល្លារ ដើម្បីកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា
Asia Economic

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកម្ចីរហូតដល់ ១០លានដុល្លារ ដើម្បីកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា (CP Bank) បានចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 10 លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្ដារឡើងវិញនូវសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ដោយបានពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ពួកគេ។ ដោយយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃប្រាក់ចំណូលត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី។

លោក Ashok Lavasa អនុប្រធាន ADB ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជន និងភាពជាដៃគូសាធារណៈ-ឯកជនបានមានប្រសាសន៍ថា ការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការទទួលបានដើមទុនធ្វើការ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលវែង មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន មិនត្រឹមតែសម្រាប់កំណើនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ការបង្កើតការងារ និងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរ។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននេះនឹងគាំទ្រដល់ប្រាក់ចំណេញនៃអាជីវកម្មទាំងនេះដោយការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវលទ្ធភាពទទួលបានបណ្តាញផលិតកម្មក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម មានចំនួន ៩៩.៨% នៃសហគ្រាសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយបានផ្តល់ការងាររហូតដល់ ៧២% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុប។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា មានកម្រិតលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន តិចជាង 20% នៃសហគ្រាសដែលមិនបានចុះបញ្ជីក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចី ឬឥណទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។ហើយគួររំលឹកដែលថាសហគ្រាសទាំងនោះភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធរបស់ស្ត្រី ដែលប្រឈមមុខរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវ ដោយមានតិចជាង 5% ប៉ុណ្ណោះមានដែលសិទ្ធិទទួលបានឥណទានផ្លូវការនោះ។

Source: ADB

By Chanratanak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

បង្កើតវីដេអូផ្សព្វផ្សាយលើហ្វេសប៊ុក

10% Off

Ebook Media ទទួលអតិថិជនសម្រាប់តែ ១០នាក់ប៉ុណ្ណោះ!​ ​រួសរាន់ឡើង!