ធនាគារធំៗរបស់ចិននឹងកាត់វបន្ថយអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឲ្យងើបឡើងវិញ
Business China Economic

ធនាគារធំៗរបស់ចិននឹងកាត់វបន្ថយអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឲ្យងើបឡើងវិញ

ធនាគារធំៗរបស់ចិនកំពុងរៀបចំកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះ និងប្រាក់បញ្ញើដែលមានស្រាប់ ដែលជាវិធានការដឹកនាំដោយរដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឲ្យងើបឡើងវិញ ។ នេះបើតាមប្រភពបីដែលដឹងពីបញ្ហានេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្តារវិស័យអចលនទ្រព្យដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិបំណុល និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងដាំក្បាលចុះខ្លាំង ។

ប្រភពបាននិយាយថា ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់លើកម្ចីទិញផ្ទះដែលមានស្រាប់នេះ ប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្ត នឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិន ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក នឹងមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់ប្រភេទអតិថិជនផ្សេងៗគ្នា និងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗគ្នា។

អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដូចជា ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិននិង China Construction Bank Corp. ត្រូវបានគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាប្រាក់បញ្ញើនៅចុងសប្តាហ៍នេះជាលើកទីបីក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគោលដៅដោយទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជំរុញការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ជំរុញមូលនិធិបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន និងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកឱ្យខ្ចី ។
ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសគឺធនាគារប្រជាជនចិន (PBOC) មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ Reuters ទេ ។

ប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន ដើម្បីបង្កើនការលក់នៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលល្អទេរហូតមកដល់ពេលនេះ ។

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *