ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា IEA ចេញមកធ្វើការដាស់តឿនថា រដូវរងាខាងមុខនេះអាចនឹងមានការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិពីប្រទេសរុស្ស៊ី 100% ប្រសិនបើសង្គ្រាមមួយនេះនៅមិនទាន់ចប់!!
Breaking News

ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា IEA ចេញមកធ្វើការដាស់តឿនថា រដូវរងាខាងមុខនេះអាចនឹងមានការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិពីប្រទេសរុស្ស៊ី 100% ប្រសិនបើសង្គ្រាមមួយនេះនៅមិនទាន់ចប់!!

លោក Fatih Birol ប្រធានទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា IEA និយាយថា ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំឧស្ម័នធម្មជាតិមកកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដល់ទៅ 60%នាពេលនេះថា វាគឺជាក្រឡាអុករបស់លោកពូទីនដែលគាត់នឹងលេងវាជាបន្តបន្ទាប់ លោក Fatih Birol បានធ្វើការណែនាំដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបថា “សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងករណីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិមកកាន់តំបន់នេះដល់ទៅ 100%នោះ” ។

ប្រភព ៖

FT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *