ទិន្នន័យពីប្រអប់ខ្មៅបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ China Eastern ធ្លាក់ គឺ «ជាចេតនា»
Breaking News

ទិន្នន័យពីប្រអប់ខ្មៅបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ China Eastern ធ្លាក់ គឺ «ជាចេតនា»

មិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុ? ទិន្នន័យពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្ដហោះ China Eastern ធ្លាក់ដាំក្បាលចុះក្រោម  គឺជា “ចេតនា”!! ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុដែលយន្ដហោះដឹកអ្នកដំណើរ China Eastern Airlines បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំមួយរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះ ដោយពួកគេបានបង្ហាញទិន្នន័យដែលបានមកពីប្រអប់ខ្មៅលើយន្ដហោះថា សោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងមួយនេះគឺបណ្ដាលមកពីការ “ចេតនា” ព្រោះពួកគេរកមិនឃើញថាមានបញ្ហាណាមួយដែលបណ្ដាលមកពី ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសរបស់យន្ដហោះឡើយ ។

ប្រភព ៖

MGR Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *