ទិដ្ឋភាពភពសៅរ៍ដ៏ធំបំផុត និងភ្លឺបំផុត​ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នឹងបង្ហាញខ្លួននៅល្ងាចនេះ
Technology

ទិដ្ឋភាពភពសៅរ៍ដ៏ធំបំផុត និងភ្លឺបំផុត​ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នឹងបង្ហាញខ្លួននៅល្ងាចនេះ

​បាតុភូតភពសៅរ៍នៅជិតភពផែនដីបំផុតប្រចាំឆ្នាំ គឺជាបាតុភូតមួយដែលភពសៅរ៍គោចរមកនៅទីតាំងផ្ទុយពីព្រះអាទិត្យ(Saturn Opposition) ដែលមានន័យថាព្រះអាទិត្យ ផែនដី និងភពសៅរ៍ស្ថិតនៅរៀងគ្នាជាជួរដោយមានភពផែនដីនៅចំកណ្ដាល ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យភពសៅរ៍ស្ថិតនៅកៀកនឹងភពផែនដីយើងបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានចម្ងាយប្រហែល ១,៣១០​ លានគីឡូម៉ែត្រ ។

ដោយនៅថ្ងៃទី ២៧ នេះបន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យលិចជិតផុតជើងមេឃ នោះយើងនឹងសង្កេតឃើញភពសៅរ៍រះភ្លឺឡើងនៅទិសខាងកើត ដែលយើងអាច​សង្កេត​ឃើញបានយ៉ាងយូរ​ពេញ​មួយ​យប់​រហូត​ដល់មេឃ​ភ្លឺ ប្រសិនបើមេឃស្រឡះ គ្មានភ្លៀង នោះនឹងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយភ្នែកទទេ ។ ​​

NASA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *