ថ្មីៗនេះ!! មានសេចក្ដីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបំណុលរបស់រុស្ស៊ីលេចចេញមកសារជាថ្មីទៀតហើយ ។
Breaking News

ថ្មីៗនេះ!! មានសេចក្ដីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបំណុលរបស់រុស្ស៊ីលេចចេញមកសារជាថ្មីទៀតហើយ ។

សារព័ត៌មាន Bloomberg បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា លុយដែលរុស្ស៊ីបានទូទាត់ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុល ត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីធនាគាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួចរាល់យូរមកហើយ តែដោយឡែកពេលនេះ លុយទាំងនោះបានជាប់គាំងនៅត្រឹមធនាគារ Euroclear Bank SA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប មានន័យថា លុយបានទូទាត់ពីរុស្ស៊ីរួចហើយ តែត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងធនាគាររបស់អឺរ៉ុប ដោយសារវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយខ្លួនឯង ដោយពួកគេមិនព្រមយកលុយទាំងនោះបញ្ជូនទៅឲ្យដល់ដៃរបស់ម្ចាស់បំណុលដែលជាគ្នារបស់ពួកគេដោយខ្លួនពួកគេ ដូច្នេះរុស្ស៊ីអត់មានអីជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយ ។

ប្រភព​ ៖

Bloomberg

1 Comment

  • Bona June 9, 2022

    Hi Ebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *