ថ្មីៗនេះ ចិន និងរុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ដៃគ្នាក្នុងការបង្កើត “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដ”
Breaking News

ថ្មីៗនេះ ចិន និងរុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ដៃគ្នាក្នុងការបង្កើត “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដ”

ថ្មីៗនេះ ចិន និងរុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ដៃគ្នាក្នុងការបង្កើត “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដ” ដើម្បីដណ្ដើម អំណាចពីពួកប្រទេសលោកខាងលិច ។ ចិន និងរុស្ស៊ីប្រកាសចាប់ដៃគ្នាបង្កើត លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយ សម្រាប់ពិភពលោកមួយនេះ ដែលពុំមែនជាមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចពួកលោកខាងលិចដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើនរណាក៏បានតាមតែចិត្តនោះទេ ។ លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន និយាយក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំកំពូលរវាងចិន និងរុស្ស៊ីតាមរយៈវីដេអូខល ជាមួយលោក Sergei Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថា “ចិនរីករាយក្នុងការសហការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី និងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជម្រុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលចេះគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់ប្រទេសនានាទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *