តើអ្នកដឹងទេថា កាលពីឆ្នាំមុនលោក ពូទីន បានជាប់ឈ្មោះជាបុរសដែលសង្ហារជាងគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី!!
Breaking News

តើអ្នកដឹងទេថា កាលពីឆ្នាំមុនលោក ពូទីន បានជាប់ឈ្មោះជាបុរសដែលសង្ហារជាងគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី!!

ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតឲ្យ “លោកប្រធានាធិបតី ពូទីន” របស់ពួកគេជាប់ជា បេក្ខភាពបុរសសង្ហារជាងគេក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ។


យោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The Moscow Times បានធ្វើការចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានចំណងជើងថា ពូទីន គ្រងតំណែងជាបុរសសង្ហារជាងគេបង្អស់របស់រុស្ស៊ី ដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃការ Vote របស់ Superjob.ru បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមអ្នក ចូលទៅ Vote ទាងអស់ មានបុរសចំនួន 18% ស្រីចំនួន 17% បានគាំទ្រលោក ពូទីន ថាជាបុរសសង្ហារជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *