តើអឺរ៉ុបនៅឯណា? តើអាម៉េរិកនៅឯណា?
Breaking News

តើអឺរ៉ុបនៅឯណា? តើអាម៉េរិកនៅឯណា?

អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន លោក Ghulam Ghaus បាននិយាយទៅកាន់ Sky News ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការខ្វះខាតជំនួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះ បន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន ។

មនុស្ស១១៥០នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប៉ុន្តែជំនួយមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាល ។

ប្រភព ៖ Sky News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *