តើប្រព័ន្ធ SWIFT របស់ពិភពលោកអាចនឹងដួលរលំឬយ៉ាងណានៅពេលដែលចិន និងរុស្ស៊ីរួមដៃគ្នាដូចនេះ??
Breaking News

តើប្រព័ន្ធ SWIFT របស់ពិភពលោកអាចនឹងដួលរលំឬយ៉ាងណានៅពេលដែលចិន និងរុស្ស៊ីរួមដៃគ្នាដូចនេះ??

រុស្ស៊ី-ចិន ប្រកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនថា ក្រុមប្រទេស BRICS កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធតម្កល់ប្រាក់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថ្មី!! ស្របពេលដែលលោក ពូទីន ក៏កំពុងសំងំបង្កើត Golden Ruble ដែលអាចជា Stable-coin ភ្ជាប់ជាមួយមាសនៅលើទីផ្សារពិភពលោក!! ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រទេសទាំងពីរ អាចនឹងធ្វើការប្រកាសអំពី New Gold Standard នៅពេលខាងមុខនេះផងដែរ!!

ប្រភព ៖ Global Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *