តុលាការអូស្ត្រាលីបញ្ជាឱ្យ Google បង់ប្រាក់ចំនួន 515,000 ដុល្លារអាម៉េរិកដល់អ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីមួយរូប ជុំវិញវីដេអូក្នុង YouTube ដែលបានបង្ខូចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់!!
Breaking News

តុលាការអូស្ត្រាលីបញ្ជាឱ្យ Google បង់ប្រាក់ចំនួន 515,000 ដុល្លារអាម៉េរិកដល់អ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីមួយរូប ជុំវិញវីដេអូក្នុង YouTube ដែលបានបង្ខូចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់!!

តុលាការអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃចន្ទព្រឹកមិញនេះ បានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុន Google បង់ប្រាក់ឱ្យអតីតសមាជិកសភាមួយរូបចំនួន 715,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលី (515,000 ដុល្លារអាមេរិក) ដោយមូលហេតុក្រុមហ៊ុនមួយនេះបរាជ័យក្នុងការដកហូតវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង “ទង្វើនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការប្រមាថមើលងាយ ដែលជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អតីតសមាជិកសភារូបនោះ “ពីស្នាដៃ YouTuber ម្នាក់ ដែលជាហេតុបង្កឲ្យគាត់ខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយ ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *