តុលាការរុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ចំនួន 373លានដុល្លារអាម៉េរិក!!
Breaking News

តុលាការរុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ចំនួន 373លានដុល្លារអាម៉េរិក!!

Google របស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet (GOOGL.O) ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 21.1 ពាន់លានរូបល (ឬស្មើនឹង 373 លានដុល្លារ) កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយតុលាការទីក្រុងម៉ូស្គូ ចំពោះការខកខានម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការលុបខ្លឹមសារដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់ ជាពិសេសនោះគឺខ្លឹមសារ “ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ” អំពីជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែន ។

ទីក្រុងម៉ូស្គូ បាននិយាយថា ខ្លួនបានជំទាស់ជាយូរមកហើយចំពោះការចែកចាយមាតិកាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបរទេស ដែលបានបំពានលើការរឹតត្បឹតរបស់ខ្លួន ។ ជម្លោះនេះបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងពេញទំហឹង ចាប់តាំងពីក្រុងម៉ូស្គូបានប្រមូលផ្តុំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួន ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈ ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *