ណាតូ បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា សង្គ្រាមរវាង រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនអាចនឹងអូសបន្លាយពេលរាប់សិបឆ្នាំ
Breaking News

ណាតូ បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា សង្គ្រាមរវាង រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនអាចនឹងអូសបន្លាយពេលរាប់សិបឆ្នាំ

ណាតូ បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា សង្គ្រាមរវាង រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន អាចនឹងមិនចប់ដោយងាយៗឡើយ វាអាចនឹងអូសបន្លាយពេលរាប់សិបឆ្នាំបន្តទៅទៀត ហើយខ្លួនក៏បានត្រៀមជើងការរួចជាស្រេច ក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងទំនិញឡើងថ្លៃ ជាពិសេសគឺប្រភពថាមពល និងស្បៀងអាហារ ។

ប្រភព ៖ ndtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *