ដូណាល់ត្រាំ នឹងត្រលប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024 ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាន !!
Breaking News

ដូណាល់ត្រាំ នឹងត្រលប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024 ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាន !!

លោក Francis Fukuyama ជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់អាម៉េរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន DW ថា នយោបាយពិភពលោកនឹងមានការប្រែប្រួលសារជាថ្មីម្ដងទៀត ប្រសិនបើអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម៉េរិកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅ២ឆ្នាំខាងមុខនេះ ហើយលោកក៏បានមានប្រសាសបន្ថែមផងដែរថា រុស្ស៊ីនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនផងដែរក្នុងរៀងនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *