ជនសង្ស័យដែលបានបាញ់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo​ Abe ជាអតីតកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុន!!
Breaking News

ជនសង្ស័យដែលបានបាញ់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo​ Abe ជាអតីតកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុន!!

មិន​មាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ស្ថានភាព​របស់​លោក Shinzo Abe ទេ ។ ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោក Yamagami Tetsuya ពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាត។ មន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថា ជនសង្ស័យអាយុ 41 ឆ្នាំធ្លាប់បានធ្វើការឱ្យកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនរយៈពេល 3 ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2005 ។

ខណៈនេះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងជុំវិញពិភពលោកកំពុងរង់ចាំការអាប់ដេតអំពីស្ថានភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo​ Abe បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានបាញ់​នៅទីក្រុងណារ៉ា ។

ប្រភព ៖ NHK News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *