ចំការមីនលើផ្ទៃសមុទ្របានបង្កឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំចេញធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

ចំការមីនលើផ្ទៃសមុទ្របានបង្កឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការនាំចេញធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែន!!

អ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងធ្វើការចាប់ផ្តើមនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចំនួនក្នុងចំណោមធញ្ញជាតិរាប់លានតោនជាលើកដំបូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ ។


ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពុំបានធ្វើការងារប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរាប់លានតោនដែលជាប់នៅអ៊ុយក្រែននោះទេ បើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្តល់ច្រករបៀងដែលមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រោះដោយសារគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះកំពុងរសាត់អណ្ដែតពេញផ្ទៃទឹក ម្ចាស់កប៉ាល់កំពុងវាយតម្លៃហានិភ័យនានាលើបញ្ហានេះ ។


ប្រភព ៖ South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *