ចូ បៃដិន និងជួបជជែកជាមួយមេដឹកនាំហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែតនៅក្នុងសេតវិមានក្នុងសប្ដាហ៍នេះ!! 

ចូ បៃដិន និងជួបជជែកជាមួយមេដឹកនាំហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែតនៅក្នុងសេតវិមានក្នុងសប្ដាហ៍នេះ!! 

ចូ បៃដិន និងជួបជជែកជាមួយមេដឹកនាំហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែតនៅក្នុងសេតវិមានក្នុងសប្ដាហ៍នេះ!! លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រី Magdalena Andersson របស់ប្រទេសស៊ុយអែត និងលោកប្រធានាធិបតី Sauli Nininisto របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ នៅក្នុងសេតវិមាននាសប្ដាហ៍នេះ ។ មន្ត្រីវិមានគ្រឹមឡាំងរិះគន់ថា ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែតស្នើចូលជាសមាជិកណាតូ នាពេលឆាប់ខាងមុខនេះថា “ការព្យាយាមបង្កើនសម្ពន្ធមិត្តយោធានាពេលអនាគតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថា “ជាទង្វើដែលពុំត្រឹមត្រូវឡើយ” វានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាលមិនល្អដល់ពិភពលោកទាំងមូល ។

ប្រភព ៖

Edition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *