ចិននឹងបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យារថយន្តនៅប្រទេសថៃ
Asia Business China

ចិននឹងបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យារថយន្តនៅប្រទេសថៃ

​រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ប្រទេសចិននឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តចិន (CATARC) នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរថយន្តក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសថៃ។ ការលើកទឹកចិត្ត និងការឧបត្ថម្ភធនពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនរួចហើយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុន BYD និង Great Wall Motor ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការវិនិយោគចំនួន ១,៤៤ ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិកនៅក្នុងរោងចក្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃ ។

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃ លោក Chai Wacharonke បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា CATARC ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរថយន្តដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិន មានមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ស្វីស និងជប៉ុន ហើយចុងក្រោយបំផុតនឹងជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន (EV) នៅក្នុងប្រទេសថៃ ។

Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *