ចិនដីគោកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់!!
Breaking News

ចិនដីគោកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់!!

ការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិន​បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការដែល​ស្វែងរក “ឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់” នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន​រដ្ឋចិន CGTN ។

ក្រោមការក្លែងបន្លំនៃ “លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ” និង “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍” “មូលនិធិតៃវ៉ាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ” និង “មូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍” បានអនុវត្តសកម្មភាពផ្តាច់ខ្លួន “ឯករាជ្យតៃវ៉ាន់” លើឆាកអន្តរជាតិ។ លោក Ma Xiaoguang អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ការិយាល័យ​បាន​និយាយ​ថា ពួក​គេ​ព្យាយាមនាំកម្លាំងមកពីខាងក្រៅដើម្បី​​​ប្រឆាំង​ចិន​។

លោក Ma បាននិយាយថា ពួកគេក៏បានវាយប្រហារ និងលាបពណ៌ចិនដីគោក ហើយបានប្រើប្រាស់លុយ និងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតជានុយ ដើម្បីពង្រីកអ្វីដែលគេហៅថា “លំហអន្តរជាតិ” របស់តៃវ៉ាន់ ដោយប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យខូចការគាំទ្រអន្តរជាតិចំពោះគោលការណ៍ចិនតែមួយ ។

ចិនដីគោកបានសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមូលដ្ឋានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ដោយហាមប្រាមពួកគេពីការសហការជាមួយអង្គការ សហគ្រាស ឬបុគ្គលរបស់ចិនដីគោក។

លោក Ma បាននិយាយថា ចិនដីគោកក៏នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរ ស្របតាមច្បាប់ អង្គការ សហគ្រាស ឬបុគ្គលដែលផ្តល់មូលនិធិ ឬសេវាកម្មដល់មូលនិធិ និងចាត់វិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀត ។

ចិនដីគោកនឹងហាមប្រាមអង្គការ សហគ្រាស ឬបុគ្គលចិនដីគោកពីប្រតិបត្តិការ ឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Speedtech Energy, Hyweb Technology, Skyla, SkyEyes GPS Technology និងសហគ្រាសផ្សេងទៀតដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់មូលនិធិ ។ លោក Ma បាន​និយាយ​ថា ប្រធាន​សហគ្រាស​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ត្រូវ​ហាមឃាត់​មិន​ឱ្យ​ចូល​ចិនដីគោក ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *