ចក្រភព​អង់គ្លេស​គ្រោង​កាត់ផ្ដាច់​បំពង់​បង្ហូរ​ឧស្ម័ន​ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប​ ប្រសិនបើ​វិបត្តិ​ឧស្ម័ន​រុស្ស៊ី​កាន់តែអាក្រក់ ។
Breaking News

ចក្រភព​អង់គ្លេស​គ្រោង​កាត់ផ្ដាច់​បំពង់​បង្ហូរ​ឧស្ម័ន​ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប​ ប្រសិនបើ​វិបត្តិ​ឧស្ម័ន​រុស្ស៊ី​កាន់តែអាក្រក់ ។

ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់អឺរ៉ុបដីគោក ប្រសិនបើអង់គ្លេសត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយកង្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមផែនការគ្រាអាសន្នដែលក្រុមហ៊ុនថាមពលព្រមានថាហានិភ័យនឹងធ្វើឱ្យវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅលើទ្វីបនេះ ។
ផែនការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការបិទបំពង់បង្ហូរប្រេងទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ និងបែលហ្ស៊ិក នឹងបង្កហានិភ័យធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើវិស័យថាមពល ។


បំពង់បង្ហូរប្រេងនឹងត្រូវកាត់ជាផ្នែកៗនៃផែនការគ្រាអាសន្នដែលមានបួនជំហាន ប្រសិនបើមានការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ធ្ងន់ធ្ងរ ។ វិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងទៀតរួមមានការបិទការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មធំៗ និងការអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ។


ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងហូឡង់ក្នុងខែនេះបានចាប់ផ្តើមផែនការគ្រាអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួន ដោយចាប់ផ្តើមរោងចក្រធ្យូងថ្មឡើងវិញ និងជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយការនាំចេញឧស្ម័ន ។

ប្រភព ៖ Financial Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *