ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ
Editorial

ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ

ខ្មែរមានមាឌខ្ពស់ល្មម (កំពស់មធ្យមបរុស ១.៦២ម. កំពស់មធ្យមស្ត្រី ១.៥០ម.) ។ ប៉ុន្តែ ខ្មែរខ្ពស់ជាងជនជាតិយៀកណាម ហើយមានស្បែកសម្បុរស្រអែម ច្រមុះធំ ថ្ងាសត្រងើល បបូរមាត់ក្រាស់ សក់ខ្មៅហើយរឹង មិនស្គម រាងមាំ ។ ស្រីៗច្រើនធាត់ ប៉ុន្តែមានរាងសមសួន ។ គ្រួសារមានកូនច្រើន ។

ចិត្តគំនិតខ្មែរ យោលទៅតាមការអប់រំតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា ម្យ៉ាង ហើយម្យ៉ាងទៀត យោលទៅតាមជីវភាពសុខស្រួល ។ ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ ។ អ្នកស្រុកច្រើនរស់នៅប្រកបរបរកសិកម្ម ។

ស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖ ស្រុកខ្មែរ ចលនាការវិវត្តន៍នយោបាយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *