ក្រុមហ៊ុនប្រេងធំជាងគេចំនួនបីរបស់ពិភពលោកនឹងចាប់ដៃគ្នាលើគម្រោងចាប់យកកាបូននៅក្នុងប្រទេសចិន
Breaking News

ក្រុមហ៊ុនប្រេងធំជាងគេចំនួនបីរបស់ពិភពលោកនឹងចាប់ដៃគ្នាលើគម្រោងចាប់យកកាបូននៅក្នុងប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុនប្រេងធំៗមកពីទ្វីបចំនួនបីកំពុងចាប់ដៃគ្នាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលរោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅលើទីតាំងចាប់យកកាបូនដ៏ធំ ដែលនឹងរក្សាទុកឧស្ម័នកាបូននៅសមុទ្រក្នុងប្រទេសចិន។

ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil Corp., Shell Plc និង Cnooc Ltd. បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងក្វាងទុងលើរោងចក្រដែលនឹងចាប់យកកាបូនឌីអុកស៊ីតចំនួន 10 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។ វានឹងក្លាយជាគម្រោងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។

ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យមានការបង្កើនការចាប់យកកាបូនដ៏ច្រើន ដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅអាកាសធាតុ ដោយនិយាយថា សមត្ថភាពសកលត្រូវការឈានដល់ 7.6 ពាន់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ 2050 កើនឡើងពីប្រហែល 40 លានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ក្រុមហ៊ុន Santos Ltd. ក៏បានប្រកាសពីផែនការសម្រាប់គម្រោងដែលនឹងស្តុកទុកប្រហែល 10 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេស ទីម័រខាងកើត ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *