ក្រុមហ៊ុនថាមពលយក្សរបស់រុស្ស៊ី Gazprom ប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យអឺរ៉ុប20%បន្ថែមទៀត ដែលនឹងបង្កឲ្យតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិកើនឡើង11%!!
Breaking News

ក្រុមហ៊ុនថាមពលយក្សរបស់រុស្ស៊ី Gazprom ប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យអឺរ៉ុប20%បន្ថែមទៀត ដែលនឹងបង្កឲ្យតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិកើនឡើង11%!!

រុស្ស៊ីនិយាយថានេះមិនមែនជាការតាំងចិត្តផ្ដល់មេរៀនដល់អឺរ៉ុបនោះទេ តែគឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេស ។

ស្លាបកង្ហារសរុបទាំងអស់ចំនួន9 របស់ស្ថានីយ៍បញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិ Portovaya ត្រូវធ្វើការជួសជុល ក្នុងមួយស្លាបកង្ហារប្រើពេលជួសជុលតិចណាស់ក៏ 3ខែដែរ  ទម្រាំជួសជុលរួចរាល់ដល់រដូវរងាល្មមតែម្ដង នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT ។

ការវិវត្តន៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ី ហើយនេះប្រហែលជាការឆ្លើយតបរបស់លោកពូទីនវិញ លើកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែររុស្ស៊ីឈរជើងបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រទប់ទល់បានទៅនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចបាន ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *