ក្រុមចោរអ៊ីនធើណេត Killnet ដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារចូលគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលីទុយអានី !!
Breaking News

ក្រុមចោរអ៊ីនធើណេត Killnet ដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារចូលគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលីទុយអានី !!

ក្រុមចោរអ៊ីនធើណេតរុស្ស៊ីបានអះអាងថា គេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ក៏ដូចជាកម្មវិធីគណនេយ្យអនឡាញ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ទទួលរងការវាយប្រហារ។

មុនពេលការក្រុមចោរអ៊ីនធើណេត Killnet ធ្វើការវាយប្រហារបានព្រមានថាក្រុមហ៊ុនលីទុយអានីជាង 500 នឹងស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់បំផុត ប្រសិនបើអាជ្ញាធរលីទុយអានីមិនដកការហាមឃាត់លើការនាំចូលទំនិញទៅកាន់តំបន់ Kaliningrad ពីតំបន់ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ។

ប្រភព ៖ RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *