ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីចេញច្បាប់ហាមមិនឲ្យលក់ប្រេងដោះដូរជាមួយនឹង Bitcoin ជាដាច់ខាត!!    
Breaking News

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីចេញច្បាប់ហាមមិនឲ្យលក់ប្រេងដោះដូរជាមួយនឹង Bitcoin ជាដាច់ខាត!!    

រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថា Bitcoin គ្រាន់តែជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយជំនួយខ្នាតតូចតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនយកមកដោះដូរដើម្បីទទួលបានការនាំចេញប្រេងនោះទេ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថា មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមួយនេះបានធ្វើការបកស្រាយពីអត្ថន័យនេះថា រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលគ្រាន់តែអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់សម្រាប់ការទិញលក់ក្នុងជំនួញតូចៗ ព្រោះវាពុំមែនជាពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នៅឡើយទេ ។

ប្រភព ៖

BESTBROKER168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *