កែវយឺតអវកាសJames webb របស់NASAត្រូវបានដុំថ្មអវកាសវាយប្រហារ​
Breaking News

កែវយឺតអវកាសJames webb របស់NASAត្រូវបានដុំថ្មអវកាសវាយប្រហារ​

NASA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ដុំថ្មអវកាសតូចមួយបានវាយប្រហារកែវយឺតអវកាសJame webbដែលមានតម្លៃ 10 ពាន់លានដុល្លារនៅចុងខែឧសភា ហើយបានបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់តូចមួយ ប៉ុន្តែគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទិន្នន័យរបស់កែវយឺត ដោយNASAបានបន្ថែមថា វាគឺជាការវាយលុកទីប្រាំ និងធំបំផុតសម្រាប់កែវយឺតចាប់តាំងពីការបាញ់បង្ហោះកាលពីខែធ្នូ ។


ប៉ុន្តែសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភ ព្រោះទាំងកាលវិភាគរបស់ក្រុមអង្កេតការណ៍ និងឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រ មិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងរងផលប៉ះពាល់នោះទេ ។


ប្រភព ៖

Reuters & Space.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *