ការហាមប្រាមលើការនាំចេញមាសពីសំណាក់ប្រទេសG7នឹងធ្វើឱ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ 19 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ។
Breaking News

ការហាមប្រាមលើការនាំចេញមាសពីសំណាក់ប្រទេសG7នឹងធ្វើឱ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ 19 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាម៉េរិក លោក Antony Blinken បានប្រាប់ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ការហាមប្រាមលើការនាំចេញមាសរបស់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងម៉ូស្គូខាតបងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល 19 ពាន់លានដុល្លារ។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានឱ្យដឹងថា សហរដ្ឋអាម៉េរិក ចក្រភពអង់គ្លេស កាណាដា និងជប៉ុននឹងប្រកាសពីការហាមឃាត់ការនាំចូលមាសពីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យ។

លោក Blinken បានប្រាប់ CNN’s Jake Tapper ថាមាសគឺជា “ការនាំចេញដែលរកបានច្រើនបំផុតទីពីរដែលរុស្ស៊ីមាន បន្ទាប់ពីថាមពល” ។ “រុស្ស៊ីរកចំណូលបានប្រហែល 19 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយភាគច្រើនគឺនៅក្នុងបណ្តាប្រទេស G7 ។ ការកាត់ផ្តាច់ប្រាក់ចំណូលប្រហែល ១៩ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ នោះជារឿងសំខាន់»។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Blinken ពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេ។ តាមពិតទៅ ការនាំចេញដ៏មានតម្លៃបំផុតទីពីររបស់រុស្ស៊ីគឺអាហារ។ យោងតាមទីក្រុងម៉ូស្គូ ការលក់ផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់បរទេសរបស់រុស្ស៊ីមានតម្លៃជាង 37 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021 ។

ប្រភព ៖ RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *