ការលក់រថយន្តនៅលើទីផ្សាររុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2022 នឹងថយចុះ 28% ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច!!
Breaking News

ការលក់រថយន្តនៅលើទីផ្សាររុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2022 នឹងថយចុះ 28% ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច!!

ការលក់រថយន្តថ្មីនៅលើទីផ្សាររុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 2022 នឹងថយចុះ 28% ក្នុងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ន នេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍ពី Trust Technologies ដែលពីមុនជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញសវនកម្មអន្តរជាតិ PwC និងបន្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមឈ្មោះថ្មីមួយ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Trust Technologies ក្នុងឆ្នាំ 2022 ការធ្លាក់ចុះនៃការលក់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរថ្មី ដោយមិនរាប់បញ្ចូលរថយន្តពាណិជ្ជកម្មធុនស្រាល ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត 28% ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា ការព្យាករណ៍នឹងពឹងផ្អែកជាចម្បងទៅលើស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងវិធានការគាំទ្ររបស់រដ្ឋ ។

នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទុទិដ្ឋិនិយមនៃការព្យាករណ៍ ជាមួយនឹងការកើនឡើងសម្ពាធទណ្ឌកម្ម ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ ការចាកចេញដ៏ធំរបស់អ្នកបណ្ដាក់ទុនធំៗ និងការធ្លាក់ចុះការនាំចូល និងផលវិបាកផ្សេងទៀត ការថយចុះសរុបអាចឈានដល់ 50% ។

យោងតាមការព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ 2022 រថយន្តដែលដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមមាន រថយន្តចំនួន 227,000 គ្រឿងមកពីម៉ាករបស់រុស្ស៊ី រថយន្តបរទេសចំនួន 688,000 គ្រឿងដែលបានដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី និងរថយន្តដែលនាំចូលត្រឹមតែ 175,000 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ។

សមាគមធុរកិច្ចអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍មុននេះថា រថយន្តថ្មីចំនួន 1.514 លានគ្រឿងត្រូវបានលក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុន ។

ប្រភព ៖ TASS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *