កាណាដាបានបញ្ជូនទួរប៊ីននៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream 1ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 17 ខែកក្កដា ហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដា !!
Breaking News

កាណាដាបានបញ្ជូនទួរប៊ីននៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream 1ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 17 ខែកក្កដា ហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដា !!

កាណាដាបានបញ្ជូនទួរប៊ីននៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream 1 ដែលត្រូវបានជួសជុលដោយដាក់តាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 17 ខែកក្កដា ហើយវាគួរតែទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដា ។
ខណៈដែលប្រធានាធិបតី វ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលេនស្គី បាននិយាយថា លោកបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា អ៊ុយក្រែននឹងអាចមិនទទួលយកបាននូវការសម្រេចចិត្តរបស់កាណាដាក្នុងការប្រគល់មកវិញនូវទួរប៊ីនសម្រាប់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ ព្រោះវានឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការរំលោភទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត ។

លោក ហ្សេលេនស្គី បាននិយាយតាមរយៈវីដេអូនៅពេលយប់របស់គាត់ថាគាត់បាននិយាយជាមួយ Trudeau មុននេះ ហើយអរគុណគាត់សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់គាត់ ។ គាត់បាននិយាយថា “ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ដាច់ខាតថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់កាណាដាទាក់ទងនឹងទួរប៊ីន Nord Stream ទេ” ។ លោកបានបន្ថែមថា ការប្រគល់វាទៅឲ្យអាល្លឺម៉ង់ជាការរំលោភលើទណ្ឌកម្ម ។

លោក Trudeau បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា វាគឺជា “ការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយ” ក្នុងការផ្តល់ការលើកលែងកទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនូវទួរប៊ីនដែលបានជួសជុល ដែលត្រូវការសម្រាប់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1 ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *