កង្វះខាតស្បៀងអាហារពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយ
Breaking News

កង្វះខាតស្បៀងអាហារពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយ

នាវាដឹកស្រូវមួយគ្រឿងដំបូងបង្អស់បានធ្វើដំណើរចេញផុតពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយ! រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Luigi Di Maio បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ ANSA ក្នុងកម្មវិធី Food Education នាទីក្រុងរ៉ូមថា មួយរយៈកាលកន្លងមក ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចនាំស្រូវ ឬផលិតផលស្បៀងអាហារផ្សេងៗ ចេញពីប្រទេសខ្លួនបានឡើយ ដោយសារតែបញ្ហា សង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសខ្លួន ដោយឡែកពេលនេះមានដំណោះស្រាយថ្មីមួយដើម្បី ឲ្យនាវាដឹកជញ្ជូនស្រូវចំនួនមួយគ្រឿងដំបូងបង្អស់ អាចដឹកជញ្ជូនស្រូវចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដោយរលូនហើយ ។

ប្រភព ៖ ANSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *