កងទ័ព​អ៊ីស្រាអែល​បាញ់​ប្រហារ​លើ​អ្នកកាសែតរបស់សារព័ត៌មាន RT អំឡុង​ពេលកំពុងធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា!!
Breaking News

កងទ័ព​អ៊ីស្រាអែល​បាញ់​ប្រហារ​លើ​អ្នកកាសែតរបស់សារព័ត៌មាន RT អំឡុង​ពេលកំពុងធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា!!

ចាប់បានផ្ទាល់តាមរយៈកាមេរ៉ា កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល​បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកកាសែតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ ។

ក្រុមអ្នកកាសែតរបស់ RT ​ មិន​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​រង​របួស​នោះ​ទេ ខណៈ​ដែល​ក្រុម​បាន​ចុះ​ទៅ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ភ្លាមៗ ។

RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *